Kocioł na biomasę – zamontowany!

Modernizacja konwencjonalnych kotłowni w kierunku zastosowania biomasy, jako paliwa, jest jednym z działań bardzo często ujmowanych w programach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. W ramach projektu zmodernizowaliśmy istniejącą kotłownię instalując kotły na biomasę o mocy blisko 600kW, dzięki czemu 100% zapotrzebowania na energię cieplną pochodzi z odnawialnego źródła energii, jakim jest biomasa.

Technologia firmy KOSTRZEWA:

2 kotły o mocy 285kW. Dzięki opatentowanemu rozwiązaniu obrotowego wnętrza palnika Platinum Bio SPIN urządzenie spala paliwa z biomasy w trybie mechanicznie czyszczącym.

Wsparcie udzielone przez Norweski Mechaniz Finansowy na lata 2009 – 2014, w ramach programu innowacje w zakresie zielonych technologii w Polsce

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close