3 sierpnia 2016

Projekt

Projekt obejmuje

 • montaż instalacji do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • działania promocyjno – informacyjne, w tym przede wszystkim organizację dwóch konferencji poświęconych redukcji wpływu działalności małych i średnich przedsiębiorstw na środowisko, odpowiedzialności biznesu wynikającej ze świadczenia usług na obszarach przyrodniczo cennych, a także prezentacji doświadczeń RTM z realizacji projektu w ramach programu „Green Innovation”. Pierwsza konferencja “Zazieleniamy Biznes” odbyła się w dniach 5 – 6 grudnia 2016, natomiast druga Konferencja Ekologiczna pt: ” Zazieleniamy Polskę” odbyła się w ramach tygodnia ekologicznego w Olandii w dniach 27 – 28 kwietnia 2017.

Dofinansowaniem objęta jest część inwestycyjna projektu, czyli budowa instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

W skład dofinansowanych instalacji w ramach Funduszy Norweskich wchodzą:

 1. Panele fotowoltaiczne o mocy do 40kW.Szacunkowy koszt instalacji: 100 000 Euro
  Poziom dofinansowania z grantu norweskiego: 65% (65 000 Euro)
  Poziom wkładu własnego: 35% (35 000 Euro)
 2. 3 wiatraki o pionowej osi obrotu o maszcie nie przekraczającym 10m wysokości i o strunowym układzie łopat.
  Czynnikiem decydującym o wyborze wiatraków jako jednego z odnawialnych źródeł energii, jest nawiązanie do starego, olenderskiego wiatraka stojącego w Olandii.
  Wybór rodzaju i mocy wiatraków podyktowany jest przede wszystkim warunkami przyrodniczymi panującymi w pobliżu. Został wybrany taki rodzaj wiatraków chcąc przyczynić się do promocji zielonej energii na obszarach cennych przyrodniczo, a jednocześnie wzbogacając obszar w ciekawą instalację, która w ramach centrum eko-technologii będzie wykorzystywana do celów edukacyjnych.Szacunkowy koszt instalacji: 60 000 Euro
  Poziom dofinansowania z grantu norweskiego: 65% (39 000 Euro)
  Poziom wkładu własnego: 35% (21 000 Euro)
 3. Instalacja kotła na biomasęModernizacja konwencjonalnych kotłowni w kierunku zastosowania biomasy, jako paliwa, jest jednym z działań bardzo często ujmowanych w programach zadań ochronnych dla obszarów N2000. Dlatego w ramach projektu planujemy modernizację istniejącej kotłowni, w szczególności zakup i instalację kotła na biomasę, dzięki czemu 100% zapotrzebowania na ciepło w Olandii jest zaspokajane z odnawialnego źródła energii, jakim jest biomasa.Szacunkowy koszt instalacji: 100 000 Euro
  Poziom dofinansowania z grantu norweskiego: 65% (65 000 Euro)
  Poziom wkładu własnego: 35% (35 000 Euro)

Oprócz powyższych instalacji, został wybudowany carport – stacja z ładowarką do samochodów elektrycznych zasilanych energią słoneczną. Olandia to pierwszy hotel w Polsce, który darmowo oferuje taką usługę swoim Gościom.

Wsparcie udzielone przez Norweski Mechaniz Finansowy na lata 2009 – 2014, w ramach programu innowacje w zakresie zielonych technologii w Polsce

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close