25 lipca 2016

Współpraca z Funduszem Norweskim

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia). W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami). Obecnie jest realizowana druga edycja funduszy norweskich i EOG (lata 2009 – 2014). Poprzednia edycja dotyczyła okresu 2004-2009.

3 new graphs/Croatia.indd

Głównymi celami funduszy norweskich i funduszy EOG są:

  •  przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  •  wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami – darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Odbiorcami funduszy norweskich oraz funduszy EOG jest łącznie 16 krajów UE – czyli 12 państw, które przystąpiły do wspólnego rynku w roku 2004 i roku 2007, oraz Hiszpania, Portugalia i Grecja i Chorwacja Poprzez Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norwegia przyczynia się do redukcji dysproporcji społecznych i ekonomicznych oraz do wzmacniania współpracy dwustronnej z krajami beneficjentami projektu. Norwegia współpracuje ściśle z Unią Europejską poprzez Umowę o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

W latach 2009-2014 udział Norwegii wynosił €1,7 miliarda.

Beneficjentami grantów były organizacje pozarządowe, instytucje badawcze i naukowe, sektor prywatny oraz sektor publiczny w 12 krajach, które przystąpiły do UE po 2004 r. oraz w Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ramach programu rozwijana jest rozległa współpraca z podmiotami norweskimi, a działania w projektach mają zostać wdrożone do 2016 r.

Kluczowe obszary wsparcia to ochrona środowiska i zmiany klimatu, rozwój badań, programy stypendialne, społeczeństwo obywatelskie, zdrowie i dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

Projekt EkOlandia otrzymał €170 000 grantu z Norwegii za pośrednictwem Funduszy Norweskich. Celem projektu jest zmniejszenie wpływu na środowisko naszego kompleksu wypoczynkowo – konferencyjnego poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz promocję zazieleniania biznesu w Wielkopolsce.

Wsparcie udzielone przez Norweski Mechaniz Finansowy na lata 2009 – 2014, w ramach programu innowacje w zakresie zielonych technologii w Polsce

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close