Ekologia - Fundacja Olandia

 • Warsztaty „Ekologia w oczach dzieci” – ZDJĘCIA W dniu 19.10.2015 zakończyły się warsztaty i zajęcia w Olandia, które przy współfinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu Fundacja OLANDIA zorganizowała dla dzieci ze szkół podstawowych powiatu międzychodzkiego w ramach projektu “Ekologia w oczach dzieci”. W projekcie dzieci zapoznały się z problemami ekologicznymi otaczającej nas rzeczywistości. Zadaniem warsztatów było motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy o ekologii, oraz szeroko pojętej edukacji w zakresie tematów spotkania: “Walory Przyrodnicze Wielkopolski”, “Energia na co dzień” “Woda wokół nas”, “Las wokół nas”. Profesjonalne przygotowane w/w tematów budziło duże zainteresowanie i rodziło wiele dociekliwych pytań ze strony dzieci, co w rezultacie dawało zwiększanie ich świadomości na temat ekologii. Podsumowaniem projektu była konferencja w której uczestniczyli: jak zawsze fantastyczny Witold Marciniak, Dyrektor Zespołu Obsługi i Administracji Oświaty w Międzychodzie Pani Grażyna Marcinkowska, Dyrektor Szkoły w Kamionnie Pani Jolanta Klawe, Dyrektor szkoły podstawowej nr 1 Pani Mirosława Hanyżkiwicz oraz dyrektor Zespołu Szkół w Kwilczu Pan Jacek Rosiak a także Dorota Mamet – koordynator projektu, Olaf Makiewicz – założyciel Fundacji, Iza Makiewicz, oraz liczne grono nauczycielskie. Dziękujemy także opiekunom poszczególnych klas a także Centrum Edukacji Przyrodniczej Chalin, oraz firmię ZUO Clean City Mnichy. Szczególnie podziękowania należą się Dorocie Mamet za fantastyczną organizację! W nagrodę za przepiękne wykonane prace oraz czynny udział w zajęciach, dzieci pojechały na integracyjną wycieczkę do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach.
 • Ścieżka edukacyjna w Olandii – Budowa ścieżki edukacyjnej i punktu dydaktycznego o nazwie: OCHRONA BOGACTWA FAUNY I FLORY OLENDERSKIEJ KRAINY 100 JEZIOR” w Prusimiu współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach umowy dotacji numer 456/U/400/641 z dnia 14.12.2016 roku.Przedsięwzięcie pn. „Budowa ścieżki edukacyjnej i punktu dydaktycznego o nazwie: „OCHRONA BOGACTWA FAUNY I FLORY OLENDERSKIEJ KRAINY 100 JEZIOR” w Prusimiu współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach umowy dotacji numer 456/U/400/641 z dnia 14.12.2016 roku.Całkowity koszt przedsięwzięcia 29 400,00Kwota dofinansowana przez WFOŚiGW – 19 900,00
 • Celem naszego przedsięwzięcia było ukazanie bogactwa fauny i flory przyległego obszaru Natura 2000 oraz propagowanie czynnego włączania się obecnych na ścieżce i w punkcie dydaktycznym osób do ochrony tego bogactwa i pozostałej przyrody oraz czynnego uczestnictwa w jej ochronie i pomnażaniu. Odwiedzają nas dzieci i młodzież, mieszkańcy okolicznych miejscowości, wycieczki szkolne oraz przedstawiciele samorządów, którzy propagują ochronę przyrody. Przewidujemy, że odwiedzi nas 2000 osób.
 • Promowanie obszaru N2000 Puszcza Notecka w Krainie 100 Jezior.
 • Promowanie ekologicznego transportu – CARPORT
 • Promowanie żywności slow food
 • Organizacja eventów o tematyce ekologicznej –
 • Konferencja w ramach projektu “Ekolandia” ZDJĘCIA
 • Realizacja projektów ekologicznych – projekt “Ekolandia”
 • Konkursy edukacyjne, plastyczne.
 • Stymulowanie zielonego rozwoju regionu
Scroll to Top