Współpraca z Funduszem Norweskim

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia). W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami). Obecnie jest realizowana druga edycja funduszy norweskich i EOG (lata 2009 – 2014). Poprzednia edycja dotyczyła okresu 2004-2009.

Głównymi celami funduszy norweskich i funduszy EOG są:

Odbiorcami funduszy norweskich oraz funduszy EOG jest łącznie 16 krajów UE – czyli 12 państw, które przystąpiły do wspólnego rynku w roku 2004 i roku 2007, oraz Hiszpania, Portugalia i Grecja i Chorwacja Poprzez Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norwegia przyczynia się do redukcji dysproporcji społecznych i ekonomicznych oraz do wzmacniania współpracy dwustronnej z krajami beneficjentami projektu. Norwegia współpracuje ściśle z Unią Europejską poprzez Umowę o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

W latach 2009-2014 udział Norwegii wynosił €1,7 miliarda.

Beneficjentami grantów były organizacje pozarządowe, instytucje badawcze i naukowe, sektor prywatny oraz sektor publiczny w 12 krajach, które przystąpiły do UE po 2004 r. oraz w Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ramach programu rozwijana jest rozległa współpraca z podmiotami norweskimi, a działania w projektach mają zostać wdrożone do 2016 r.

Kluczowe obszary wsparcia to ochrona środowiska i zmiany klimatu, rozwój badań, programy stypendialne, społeczeństwo obywatelskie, zdrowie i dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

Projekt EkOlandia otrzymał €170 000 grantu z Norwegii za pośrednictwem Funduszy Norweskich. Celem projektu jest zmniejszenie wpływu na środowisko naszego kompleksu wypoczynkowo – konferencyjnego poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz promocję zazieleniania biznesu w Wielkopolsce.

Scroll to Top