Kocioł na biomasę – zamontowany!

Modernizacja konwencjonalnych kotłowni w kierunku zastosowania biomasy, jako paliwa, jest jednym z działań bardzo często ujmowanych w programach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. W ramach projektu zmodernizowaliśmy istniejącą kotłownię instalując kotły na biomasę o mocy blisko 600kW, dzięki czemu 100% zapotrzebowania na energię cieplną pochodzi z odnawialnego źródła energii, jakim jest biomasa. Technologia firmy KOSTRZEWA: 2 kotły o mocy 285kW. Dzięki opatentowanemu rozwiązaniu obrotowego wnętrza palnika Platinum Bio SPIN urządzenie spala paliwa z biomasy w trybie mechanicznie czyszczącym.

Scroll to Top