Konferencja Ekologiczna “Zazieleniamy Polskę”

Z radością informujemy, że w dniach 27 – 28 kwietnia 2017 odbędzie się w Olandii kolejna konferencja ekologiczna pod hasłem „Zazieleniamy Polskę”.

Głównymi celami kwietniowej konferencji są:
• zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz ogólnie pojętej ekologii,
• omówienie możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii przez gminy, miasta, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne,
• nawiązanie i zacieśnienie kontaktów oraz wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk w obszarze szeroko pojętej problematyki konferencji.

Konferencja skierowana jest do:
• Władz samorządowych – wójtów, burmistrzów gmin oraz prezydentów miast,
• Sektora rolniczego,
• Firm – Prezesów, dyrektorów i managerów przedsiębiorstw,
• Osób prywatnych zainteresowanych tematyką odnawialnych źródeł energii.

Konferencja skierowana jest do:
• Władz samorządowych – wójtów, burmistrzów gmin oraz prezydentów miast,
• Sektora rolniczego,
• Firm – Prezesów, dyrektorów i managerów przedsiębiorstw,
• Osób prywatnych zainteresowanych tematyką odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji na temat konferencji

Scroll to Top