O projekcie

Tytuł projektu: Eko-Olandia: Implementacja odnawialnych źródeł energii w kompleksie hotelowym.

 

Całkowita wartość projektu: 385 000 Euro

 

Kwota grantu z Funduszy Norweskich: 170 000 Euro

 

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014, w ramach programu Innowacje w zakresie zielonych technologii w Polsce.

Projekt EkOlandia w zielonej strategii
rozwoju firmy

Projekt EKOLANDIA jest pierwszym ogniwem, zmierzającym do transformacji Olandii w nowoczesne centrum edukacyjne z parkiem ekotechnologii. Innowacyjność projektu polega przede wszystkim na tym, że rozwijając działalność hotelarską będzie propagowana idea zazieleniania biznesu.
Wszystkie instalacje przyczyniają się do zredukowania negatywnego wpływu działalności hotelarskiej na środowisko oraz przynoszą również korzyści finansowe spowodowane zredukowaniem kosztów energii.
Celem jest dotarcie klienta ceniącego sobie dbałość o środowisko, a ekologiczne podejście ma stać się znakiem rozpoznawczym Olandii na rynku usług hotelarskich.

Oddziaływanie na środowisko

Po szczegółowej analizie oddziaływania działalności Olandii na środowisko zostało wykazane zużycie energii elektrycznej i energii cieplnej jako główne źródła oddziaływań na środowisko, skutkujące zanieczyszczaniem atmosfery na skutek spalania paliw kopalnych oraz zubażania zasobów naturalnych, jakimi są paliwa kopalne. Aby zredukować to negatywne oddziaływanie zapadła decyzja o zmianie struktury zaopatrzenia w energię, wykorzystując źródła odnawialne – wiatr, słońce i biomasę.
Trwałość wiatraków i paneli fotowoltaicznych szacowana jest na 20 lat. Kocioł na biomasę, w zależności rodzaju materiału, z jakiego jest wykonany, ma żywotność do 25 lat.

Projekt EkOlandia obejmuje:

Dofinansowaniem objęta jest część inwestycyjna projektu, czyli budowa instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

W skład dofinansowanych instalacji w ramach Funduszy Norweskich wchodzą:

 1. Panele fotowoltaiczne o mocy do 40kW.Szacunkowy koszt instalacji: 100 000 Euro
  Poziom dofinansowania z grantu norweskiego: 65% (65 000 Euro)
  Poziom wkładu własnego: 35% (35 000 Euro)
 2. 3 wiatraki o pionowej osi obrotu o maszcie nie przekraczającym 10m wysokości i o strunowym układzie łopat.
  Czynnikiem decydującym o wyborze wiatraków jako jednego z odnawialnych źródeł energii, jest nawiązanie do starego, olenderskiego wiatraka stojącego w Olandii.
  Wybór rodzaju i mocy wiatraków podyktowany jest przede wszystkim warunkami przyrodniczymi panującymi w pobliżu. Został wybrany taki rodzaj wiatraków chcąc przyczynić się do promocji zielonej energii na obszarach cennych przyrodniczo, a jednocześnie wzbogacając obszar w ciekawą instalację, która w ramach centrum eko-technologii będzie wykorzystywana do celów edukacyjnych.Szacunkowy koszt instalacji: 60 000 Euro
  Poziom dofinansowania z grantu norweskiego: 65% (39 000 Euro)
  Poziom wkładu własnego: 35% (21 000 Euro)
 3. Instalacja kotła na biomasęModernizacja konwencjonalnych kotłowni w kierunku zastosowania biomasy, jako paliwa, jest jednym z działań bardzo często ujmowanych w programach zadań ochronnych dla obszarów N2000. Dlatego w ramach projektu planujemy modernizację istniejącej kotłowni, w szczególności zakup i instalację kotła na biomasę, dzięki czemu 100% zapotrzebowania na ciepło w Olandii jest zaspokajane z odnawialnego źródła energii, jakim jest biomasa.Szacunkowy koszt instalacji: 100 000 Euro
  Poziom dofinansowania z grantu norweskiego: 65% (65 000 Euro)
  Poziom wkładu własnego: 35% (35 000 Euro)

Oprócz powyższych instalacji, został wybudowany carport – stacja z ładowarką do samochodów elektrycznych zasilanych energią słoneczną. Olandia to pierwszy hotel w Polsce, który darmowo oferuje taką usługę swoim Gościom.

Scroll to Top